Пожарная литература

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

Подробнее »

______________________________________________________________________________

Правила пожежної безпеки в Україні

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2004). Відповідно до положень Закону України «Про пожежну безпеку» (3745-12) (статті 4-7) Правила пожежної безпеки в Україні (далі – Правила) є обов’язковими для виконання всіма центральнимиі місцевими органами виконавчої влади, органами місцевогосамоврядування, підприємствами, установами, організаціями(незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовимиособами та громадянами.

Подробнее »

______________________________________________________________________________